IMG_8093_1

Zakończenie roku szkolnego – informacje

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ogłaszaną reorganizację kalendarza szkolnego sobota 2 lipca jest dniem uroczystego zakończenia roku szkolnego i rozdania świadectw. Program tej uroczystości będzie następujący:

9:00 wspólna dla wszystkich klas oficjalna ceremonia zakończenia z programem artystycznym i wręczeniem nagród dla najlepszych uczniów – w auli szkolnej

10:00 rozdanie świadectw i nagród dla wszystkich uczniów – w salach lekcyjnych (klasy pierwsze i drugie w kolejności odpowiadającej zmianom nauki)

Z radością informujemy też wszystkich, że nie będzie w tym roku pożegnania uczniów klasy szóstej, gdyż po wakacjach rozpoczynamy edukację w klasie gimnazjalnej. Pozostają oni więc w naszej szkolnej społeczności.

Informujemy, że szkolna biblioteka będzie czynna do soboty 18 czerwca włącznie. Sobota 25 czerwca jest ostatecznym dniem rozliczenia się z wypożyczonych książek. Rozliczenie się z biblioteką będzie warunkiem wydania świadectwa szkolnego.

Sobota 25 czerwca to też dzień zwracania wypożyczonych przez uczniów podręczników szkolnych. Przypominamy, że podręczniki zakupione z dotacji MEN oraz Stowarzyszenia Rodziców mają służyć kolejnym rocznikom naszych uczniów. Jeżeli ktoś wie, że nie może uczestniczyć w zajęciach 25 czerwca prosimy o przyniesienie podręczników w najbliższą sobotę, gdyż rozliczenie się z wypożyczonych podręczników stanowi także warunek otrzymania świadectwa.

W związku z wdrażaniem rozporządzeń ORPEG oraz wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji nasza szkolna strona internetowa: http://www.szkolapolska.lu/ po zakończeniu roku szkolnego kończy swe działanie, a jej miejsce zajmie otwarta już strona http://www.luksemburg.orpeg.pl/. Podobnie też zaprzestaniemy korzystania z konta pocztowego spkluksemburg@gmail.com , a w jego miejsce adresem do korespondencji elektronicznej będzie: luksemburg@orpeg.pl

Kierownik i Rada Pedagogiczna SPK Luksemburg

Otwieramy klasę gimnazjalną

W nadchodzącym roku szkolnym 2016/2017 uczniowie naszej szkoły będą mogli rozpocząć kontynuację nauki na poziomie gimnazjum. Zapraszamy więc do zgłoszenia udziału w zajęciach pierwszej klasy gimnazjum.

Być może już zauważyliście, że język nieużywany i nierozwijany zamiera. Zachęcamy do skorzystania z tej okazji sobotniego kontaktu z polskim językiem, kulturą i historią. Jeśli Wasze dziecko pragnie podjąć naukę w gimnazjum prosimy o informację do dnia 26 czerwca 2016 roku.
Kierownik i Grono Pedagogiczne SPK w Luksemburgu

IMG_7647

DZIEŃ DZIECKA I ZMIANA KALENDARZA ZAJĘĆ

Przed nami impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka, która od wielu lat gromadzi Polaków żyjących w Luksemburgu i daje wiele okazji do kultywowania naszej narodowej tożsamości. Jak w latach poprzednich nasza szkoła włącza się w tę imprezę z różnego rodzaju programami zajęć, które pozwalają odejść od szkolnej sobotniej rutyny i smakować Polskości w bardziej atrakcyjny sposób. Zachęcamy więc do udziału w imprezie i prosimy o potraktowanie jej jako dnia zajęć szkolnych, czego wyrazem będzie udział wszystkich uczniów w prowadzonej przez nauczycieli grze plenerowe „Płynie Wisła, płynie”. By uzyskać w niej dobry rezultat prosimy o krótką domową powtórkę wiadomości o ważnych miejscach usianych nad brzegami Wisły.

UWAGA! Zmiana kalendarza szkolnego!

W związku z udziałem całej społeczności szkolnej tzn. uczniów wraz z rodzicami i nauczycielami w zaplanowanej na dzień 05/06/2016 imprezie plenerowej z okazji DniaDziecka, dzień ten (niedziela) zostaje włączony do kalendarza wyznaczonych w roku szkolnym 2015/2016 zajęć szkolnych w miejsce zajęć zaplanowanych na dzień 09/07/2016. Zajęcia sobotnie z 09/07/2016 niniejszym zostają odwołane, a zaplanowane na dzień 09/07/2016 uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się w związku z powyższą zmianą w dniu 02/07/2016 i dzień ten będzie ostatnim dniem zajęć w obecnym roku szkolnym.

W oczekiwaniu na dobrą wspólną zabawę
Kierownik Szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY OGŁASZA NABÓR NOWYCH UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

(Dotyczy kandydatów do rozpoczęcia nauki w klasie 1 szkoły podstawowej oraz chętnych do rozpoczęcia po raz pierwszy nauki w naszej szkole w klasach wyższych)

Pierwszy etap: Wszystkich rodziców (lub opiekunów) zainteresowanych zapisem dziecka do naszej szkoły po raz pierwszy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie oraz regulaminu rekrutacji. Po zmianie ustawy o oświacie obowiązek szkolny obejmuje w tym roku dzieci 7-letnie (rocznik urodzenia 2009), przyjmujemy do klasy pierwszej także dzieci 6-cio letnie.
Drugi etap: Osobiste przedstawienie wymaganych dokumentów i podpisanie formularza zgłoszeniowego w wybranym przez siebie terminie. Proponowane terminy to dni 23.04, 30.04 i 07.05 w godzinach 15.15- 15.45 dla rodziców, którzy zapisują pierwsze dziecko, a rodziców, którzy już mają dzieci w naszej szkole zapraszamy w godzinach 11.45 – 12.00. Miejsce dokonywania zapisu to Lycée Technique des Arts et Métiers, 19 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, piętro 3, sala 315.

WYMAGANE DO PRZEDSTAWIENIA DOKUMENTY:
• polski paszport, dowód osobisty lub polski akt urodzenia dziecka wraz PESELEM, w przypadku braku polskich dokumentów można dokonać zapisu na podstawie paszportu dziecka lub innego dokumentu tożsamości, w tej sytuacji rodzice dziecka składają dodatkowe oświadczenie o polskim pochodzeniu dziecka
• świadectwo ukończenia poprzedniej klasy w Polsce, w szkole lokalnej, międzynarodowej lub przy innej placówce dyplomatycznej (nie dotyczy klas pierwszych szkoły podstawowej)
• oświadczenie rodzica, że w roku szkolnym 2016/2017 dziecko będzie realizować obowiązek szkolny w lokalnej placówce oświatowej (z podaniem klasy i nazwy szkoły)

Prosimy także o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o naszej placówce, jakie zamieszczamy na stronie internetowej.

Rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do naszej szkoły prosimy o wypełnienie deklaracji kontynuacji nauki, które zostaną przekazane uczniom i dostarczenie wychowawcom do dnia 07.05. 2016

Konkurs Czytelniczy

Szanowni Rodzice i Uczniowie SPK Luksemburg,

Rozpoczynamy Szkolny Konkurs Czytelniczy, który trwać będzie do dnia 11 czerwca 2016 roku. Główne jego cele to propagowanie aktywności i kultury czytelniczej, popularyzacja czytelnictwa polskiej literatury, rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury oraz uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursie.
Nauka języka polskiego nie musi być nudna. Ucz się czytając to, co lubisz i to, co sprawia Ci przyjemność. Ty wybierasz, co czytasz i zdobywasz za to nagrody. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowywanie kart pracy, w których zaprezentujesz swoje książki. Regulamin konkursu i wzory kart pracy dla klas 1-2 oraz 3-6 do pobrania na naszej stronie lub u nauczycieli.
Kierownik oraz Grono Pedagogiczne SPK

konkurs czytelniczy karta pracy 1-2

konkurs czytelniczy karta pracy

regulamin konkursu czytelniczego