Uwaga! Nowa strona internetowa !

W związku z wdrażaniem rozporządzeń ORPEG oraz wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji nasza szkolna strona internetowa: http://www.szkolapolska.lu/ po zakończeniu roku szkolnego kończy swe działanie, a jej miejsce zajmuje otwarta już strona http://www.luksemburg.orpeg.pl/. Podobnie też zaprzestaniemy korzystania z konta pocztowego spkluksemburg@gmail.com , a w jego miejsce adresem do korespondencji elektronicznej jest: luksemburg@orpeg.p